Tage Klint

Tage Klint

Tage Klint (1884–1953) var sønn av P.V. Jensen Klint, og den kreative grunnleggeren av det vi i dag kjenner som Le Klint. I 1943 gjorde han om Klint-familiens folderi til en større produsent, og la dermed grunnlaget for bedriften Le Klint. Det var Tage Klint som laget de originale Le Klint-skjermenes unike krage, hvor materialets elastisitet holder lampen fast på et stativ.

Alle produkter utviklet av Tage Klint

Merker