Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894–1984) er en av Danmarks mest kjente arkitekter, som banet vei for den danske funksjonalismen. Flere av hans bygninger, som Nørrebro Teater (1931–1932), Daells Varehus (1928–1935), Radiohuset (1936–1941) og den første flyplassen på Kastrup (1937–1939), ble selve bildet på det moderne liv. Spesielt Radiohuset og flyplassen på Kastrup, som begge er fredet, anses som enestående monumenter over modernismen i europeisk byggekunst. Armaturene til Vilhelm Lauritzen springer ut fra samme idé. De kombinerer kraftig rettet lys, som gir markante skygger, med et svakere og mer diffust lys. Han utviklet sin første armatur mellom 1926 og 1929 for Fritzschels Glashandel, under navnet Universal pendel. Vilhelm jobbet, som en ekte funksjonalist, hele livet med å videreutvikle og forbedre sine armaturer. Noe av det første han tegnet dukket opp i Louis Poulsens kataloger på midten av 1940-tallet. På 1950-tallet ble sortimentet utvidet i takt med hans store bygningsprosjekter.

Alle produkter utviklet av Vilhelm Lauritzen

Merker